БГ евангелисти в Европа

Преди да погледнем през очилата на исляма,
нека накратко да си спомним...

Ефесяните 6:12

„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните [места]“.

Преди всичко нека да прегледаме своите дълбини на сърцето за да преценим:

 • Дали воюваме?
 • Срещу кого воюваме?
 • Отговорите са често еднакви и предполагаеми.

  За да бъде различна и непредсказуема тази тема нека погледнем и следните стихове.

  Колсяните 3:7-10

  „сред които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тези [неща]. Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на Този, който го е създал“…

  Ефесяните 2:1-3

  „И [съживи] вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в своите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите.

  В 8-9 сих продължава:

  „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога – не чрез дела, за да не се похвали никой.“

  Йоан 3:16-17

  „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.“

  И не на последно място думите изговорени от нашия Господ и Спасител в

  Матей 5:45-46

  „за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните. Защото, ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не правят ли това и бирниците?“

  Щом Бог е толкова благ и милостив към нас и всички хора на земята, би трябвало и ние да изпитваме уважение и съчувствие, както към мюсюлманите така и към всички друг. Ако ли не вероятно сме в борба не срещо Сатана, а срещо „житото в нивата“. Не е по-важно нашето виждане, а как Бог вижда нещата, а ние го следваме.