БГ евангелисти в Европа

Пишете ни:

Salih Ahmet
Richard Wagner Str. 63
63069 Offenbach a.M.
Tel. + WhatsApp: +49 177 1470 903
Email: s.ahmed@mail.de

Включете се в списъка с църквите!

Напишете ни следната информация за да ви впишем с правилни данни.

Искам да включете нашата църква (нашето домашно събрание) в списъка на този сайт:

Лице за контакт (3 имена):
Град:
Държава:
Телефон:
Email:
Име на църква (ако има):
Точен адрес (на latinica):
Час и ден на богослуженията: